Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

REALIZACJA I EFEKT UDZIAŁU W PROJEKTACH

W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach brali udział w realizacji dwóch projektów edukacyjnych.

Pierwszy, „Akademia Równych Szans – programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Świerczów”, przyniósł naszym wszystkim 80 uczniom 1367 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wśród których były zajęcia wyrównujące braki (w klasach I-III oraz z języka polskiego i matematyki), poszerzające wiadomości i umiejętności (z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przyrody, informatyki oraz zajęcia artystyczne i z podstaw przedsiębiorczości), zajęcia programu prewencyjnego oraz opieka i doradztwo pedagogiczne. W ramach tego projektu zakupiono także szeroką gamę różnorodnych pomocy dydaktycznych – od gier edukacyjnych po tablicę interaktywną.

Drugi projekt, „Nowe Technologie na Usługach Edukacji II”, który realizowany był pod patronatem WODIiP w Opolu, zapewnił naszym 40 uczniom 120 godzin zajęć pozalekcyjnych, w ramach czterech grup: języka niemieckiego z elementami informatyki, języka polskiego z elementami informatyki, zajęć plastycznych z elementami informatyki i zajęć informatycznych dla najmłodszych. Oprócz tego wzbogaciliśmy się dodatkowo o nowoczesny sprzęt techno – dydaktyczny w postaci m.in. kamer i aparatów cyfrowych, drukarek, krótkofalówek.

            Efektem realizacji dodatkowych zajęć były: zagospodarowany wolny czas dzieci, wygrane konkursy, wyrównane braki, poszerzane umiejętności i rozwijane talenty, a także doskonały wynik osiągnięty przez naszych szóstoklasistów na sprawdzianie zewnętrznym.

Oba projekty finansowane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, a ich wartość przekroczyła 230 tysięcy złotych.

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Świerczowie i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu za umożliwienie nam wzięcia udziału w tych wielkich przedsięwzięciach.

dyrektor szkoły Cezary Zając

wstecz